Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Baranów  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Baranów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Baranów.

Mapa Geoportal Baranów
Mapa z granicą gminy Baranów

Dane urzędu

Urząd Gminy Baranówul. Rynek 14Baranów, 24-105

Tel: 81 8834027

Fax: 81 8834041

E-mail: gmina@gminabaranow.pl

Powiat: puławski

Województwo: lubelskie

Numer TERYT gminy Baranów: 0614022

Witryna: www.gminabaranow.pl

Władze lokalne: Wójt Mirosław Grzelakgmina@gminabaranow.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Baranowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Baranów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Baranów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Baranowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Baranowa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Baranowa

Gmina Baranów w liczbach

Powierzchnia gminy Baranów*

85 km2

1706 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Baranów*

3 830 mieszkańców

2167 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Baranów*

45 mieszkańców na km2

1711 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Baranów

Geoportal Baranów prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Baranów, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Baranów.

Dostęp do danych Geoportalu Baranów

Jak powstał Geoportal gminy Baranów?

Geoportal Baranów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Baranów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Baranów.

Geoportal Baranów umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Baranów oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Baranów, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Baranów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Baranów?

Informacje na Geoportalu Baranów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Baranów?

Korzyści z Geoportalu Baranów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Baranów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Baranów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Baranów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Baranowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Baranowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Baranów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Baranów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Baranów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Baranowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Baranowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Baranów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Baranów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Baranowie.

  Geoportal gminy Baranów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Baranów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Baranowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Baranów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Baranowie.

  W Geoportalu Baranów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Baranów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Baranowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Baranów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Baranów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Baranów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Baranów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Baranów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Baranów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Baranów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Baranów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Baranowie. W Geoportalu gminy Baranów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Baranowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Baranów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Baranów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Baranów.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Baranów, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Baranów. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Baranów.

 • Zabytki w gminie Baranów

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Baranów. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Baranów oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Baranów.

 • Informacje o wyborach w gminie Baranów

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Baranów. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Baranów i wiele istotnych informacji.

Geoportal Baranów dla mieszkańców

Geoportal Baranów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Baranów. Na mapie Baranowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Baranów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Baranów. Korzystając z map Geoportalu gminy Baranów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Baranów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Baranów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Baranów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu